سامانه يكپارچه سلامت بيمارستان بانك ملي ايران


ارتباط با بيمارستان بانك ملي

آدرس : استان تهران، شهر تهران، خيابان فردوسي ، ساختمان ادارات مرکزي ، بيمارستان بانک ملي

تلفن : 61420-021

شبكه هاي اجتماعي

پست الکترونیکی : INFO@BMIHOSPITAL.COM

اينستاگرام : BMI.HOSPITA

بله : BMIHOSPITAL